0982 027 671

CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT

CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT

CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT

CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT

CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT
CƠ ĐIỆN LẠNH TUẤN KIỆT

Bảng báo giá

 

BẢNG BÁO GIÁ THÁO LẮP MÁY LẠNH

 

STT DIỄN GIẢI ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ
1. Nhân công lắp máy lẻ:      
  Máy lạnh treo tường 1 HP Bộ 350,000  
  Máy lạnh treo tường 1.5 HP Bộ 350,000  
  Máy treo tường 2HP Bộ 400,000  
  Máy treo tường 2.5HP-3HP-3.5HP Bộ 500,000  
  Máy 2HP-4.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) Bộ 750,000  
  Máy 5HP-5.5HP (tủ đứng, cassette, áp trần) Bộ 850,000  
2. Ống nước xả dàn lạnh      
  Ống nước mềm PVC-D20 (Ống ruột gà) mét 10,000  
  Ống PVC-D21 không cách nhiệt, lắp nổi mét 20,000  
  Ống PVC-D21 cách nhiệt, lắp nổi mét mét 30,000  
  Trường hợp ống âm tường mét 50.000  
3. Treo và đỡ máy :      
  Eke đỡ dàn nóng treo tường 1HP-2HP Bộ 100,000  
  Eke đỡ dàn nóng treo tường 2.5HP-3.5HP Bộ 150,000  
  Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 2.5HP-3.5HP Bộ Bộ 300,000  
  Khung đỡ dàn nóng đặt sàn 4HP-5.5HP Bộ 400,000  
4. Dây điện nguồn và thiết bị điện khác :      
  Dây đơn CV-1.5mm2   8,000  
  Dây đơn CV-2.5mm2   10,000  
  Dây đơn CV-3.5mm2   15,000  
  CB 1pha (2 cực) 16A/20A/25A và hộp nhựa   90,000  
5. Ống đồng dẫn gas lắp nổi (bao gồm cách nhiệt đôi, dây điện điều khiển):      
  Ống đồng 1HP (D6.35/D9.52) mét 130,000  
  Ống đồng 1.5HP-2HP (D6.35/D12.7) mét 150,000  
  Ống đồng 2.5HP-3.5HP (D9.52/D15.88) mét 180,000  
  Ống đồng 4HP-5.5HP (D12.7/D19.05) mét 230,000  
  Trường hợp ống âm tường mét 80,000  
         

 

BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY LẠNH

 

STT DIỄN GIẢI ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ
1. Công bảo trì máy lạnh      
  Máy lạnh treo tường 1HP-2HP Lần    
  Máy lạnh treo tường 2.5HP-3HP Lần    
  Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP-3.5HP Lần    
  Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP-5.5HP Lần    
  Công kiểm tra máy lạnh Lần    
  Sạc gas châm thêm R22      
2.  Thay tụ (capacitor) quạt & máy nén (block)       
  Tụ quạt 1HP-5.5HP (1mF-5mF Cái    
  Tụ máy nén 1HP (20-25mF) Cái    
  Tụ máy nén 1.5HP-2HP (30-45mF) Cái    
  Tụ máy nén 2.5HP-3.5HP (55-75mF) Cái    
3. Thay thế block máy lạnh      
  Block máy lạnh 1 HP Cái    
  Block máy lạnh 1.5 HP Cái    
  Block máy lạnh 2 HP – 3 HP Cái Liên Hệ  
  Block máy lạnh 5 HP Cái Liên Hệ